Kostencalculator 2.0

ONTWIKKELING RENOVATIETOOL PRODUCTIE

Samen met de drinkwaterbedrijven ontwikkelen we voor zuiveringslocaties een renovatie kostencalculatie tool. Met de combinatie van tablet en online renovatiekosten info kan én snel de renovatie in beeld gebracht worden in een rapportage én daaraan een raming van de te verrichten werkzaamheden gekoppeld worden. Bestaande informatie uit bijvoorbeeld P&ID’s wordt ingelezen en gebruikt bij de opname. Dit bespaart veel tijd, geeft meer inzicht en versnelt het hele proces om de installaties zo efficiënt mogelijk in stand te houden.
De tendens van renoveren i.p.v. nieuwbouw wordt in drinkwaterland al enkele jaren waargenomen. De huidige kostencalculator dient daar beter op aan te sluiten. Door het koppelen van alle kennis en technische mogelijkheden is er veel meer te bereiken. Wij hebben de handschoen opgepakt om samen met de bedrijven een beslissingsondersteunende tool te maken op het gebied van renovatie.

De renovatietool is net als de huidige kostentool bedoeld om in de planfase zeer snel alternatieven te berekenen en te vergelijken. Het gezamenlijk optimum wordt in beeld gebracht op het gebied van o.a. kosten, risico’s, haalbaarheid etc. De toegankelijkheid wordt zeer laagdrempelig gemaakt met een grafische interface.

Er zijn werksessies gehouden waar de drinkwaterbedrijven aan deel hebben genomen.
De resultaten van deze productie werksessies en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak vind u hieronder.

Werksessie 19 mei 2016 RENOVATIE PRODUCTIE INSTALLATIES.  Verslag van deze middag.

Presentatie Mark Schaap Waterbedrijf Groningen – Renovatie PS De Groeve

Presentatie Floor Grevink DUNEA – Renovatie PS Brakel

Presentatie Robert van Es RHDHV – Renovatie Productie installaties

Plan Kenniskring kosten renovatie productie 2016-2018

 

Eerdere werksessie RENOVATIE ZUIVERINGEN PRODUCTIE. De presentaties


> 300
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
3.482
ton CO2 emissie bespaard
2.593
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”