Bijeenkomst Kenniskring Kosten Drinkwater

12 september 2019 om 13:00 uur
Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV in Amersfoort

Gratis aanmelding. Uiterlijk tot 5 september per e-mail bij Annemiek.Ballijns@rhdhv.com . Aanmelding staat open voor geïnteresseerde medewerkers van waterbedrijven en voor andere licentiehouders van de kostentool (www.kostenstandaard.nl )

Samen met waterbedrijven organiseert Royal HaskoningDHV elk jaar in september, rondom Prinsjesdag, een themamiddag van de Kenniskring Kosten Drinkwater. Doel van de themamiddag is het professionaliseren van kostencalculaties en het verder vergroten en verspreiden van kostendeskundigheid in de sector. Dit doen we onder andere door professionals uit de sector een podium te geven hun ervaringen en oplossingen te delen.

Elke bijeenkomst kent een bepaald thema. De huidige kostenramingstool heeft als doel in de planfase snel, betrouwbaar en navolgbaar kosten te kunnen ramen. De tool is nu vooral ingericht op nieuwbouw en aanleg. De praktijk van vandaag is echter meer renovatie, onderhoud en beheer van bestaande zuiveringsinstallaties en leidingen. Ook het aspect duurzaamheid (CO2 emissie) wordt steeds belangrijker. We willen de kostencalculator daar beter op laten aansluiten en hebben de handschoen opgepakt om dat te gaan doen samen met de waterbedrijven.

Programma themamiddag ( wordt nog definitief bepaald)

 

Kantoor Royal HaskoningDHV, Laan 1914, nr 35, 3818 EX Amersfoort heeft voldoende mogelijkheden om te parkeren.
We zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Marcel Bakker en Robert van Es

 


> 300
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
3.482
ton CO2 emissie bespaard
2.593
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”